23.12.2015

CONSUM


PRODUSUL ”CONSUM”


ceremon

 • Denimirea:Produsul ”Consum”.
 • Beneficiari eligibili:Persoane fizice (vîrsta 18-65 ani).
 • Scopul produsului:Diverse (îmbunătațirea condiților de trai — procurarea și reparația locuințelor, procurarea materiale de construcție) procurarea/reparația mijloacelor de transport, plata contractuală de studii, odihnă, ceremonii.
 • Suma împrumutului:  — 2 000 – 70 000 lei.
 • Termenul împrumutului: — Maxim 36 luni.
 • Comision de acordare:5% din suma împrumutului.
 • Comisionul de evaluare:Nu există.
 • Comisionul de participare și gestionarea contului:Nu există.
 • Garanție: — 1-4 fidejusori.
 • Graficul de rambursare:Lunar.
  • Pachet minim de documente.
  • Abordare individuală pentru fiecare client.
  • Termen minim de eliberare a împrumutului.